Persondata politik / GPDR

Hos Dortehyldstrup.dk cvr.nr. 35 57 65 84 respekterer vi vores brugeres ret til ”privatliv” og overholder den nye EU-Databeskyttelsesforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018 og den danske Databeskyttelseslov (lov nr. 502 af 23. maj 2028).
De nye regler giver dig bl.a. andet større kontrol over, hvordan vi behandler dine data, og hvornår vi må kontakte dig.
Du kan læse vores persondatapolitik herunder.

1.     Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen.
Når du besøger Dortehyldstrup.dk indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, eks. hvilken type browser du bruger, hvilke søgesegmenter du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer med det formål at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrette markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google.
Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.
Retsgrundlaget for behandlingen er EU-Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b.

Når du køber et produkt på Dortehyldstrup.dk
indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestillingen er foretaget. Denne behandling sker med det formål, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere og returnere samt for at kunne kontakte dig i forbindelse med din bestilling. Oplysninger om dine køb behandler vi også for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskabsudarbejdelse samt foretage målrettet markedsføring . Ved køb indsamles IP-adressen med det formål at kunne forhindre svig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU-Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b, c og d.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og telefonnummer med det formål at kunne varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU-Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b.

Når du opretter en brugerprofil bliver du bedt om at oplyse f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr. Derudover indsamler vi oplysninger under dit eventuelle ”medlemskab” om din brug af vores hjemmeside og dens brugerfordele. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger, som vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret. Denne behandling foretager vi ned det formål at kunne administrere dit medlemskab/din brugerprofil og tilbyde dig eventuelle ydelser og fordele, der er forbundet med medlemskabet/brugerprofilen, samt for at kunne varetage vores interesse i at kunne sende dig nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring. Retsgrundlaget for behandlingen er EU-Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Du kan ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.
Når du kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger du selv angiver, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr. samt indholdet af din henvendelse. Denne behandling af oplysninger sker med det formål, at vi kan levere den bedst mulige kundeservice. Retsgrundlaget for behandlingen er EU-persondataforordningen artikel 6, stk. 2, litra b, c og f.

2.     Modtagere af personoplysninger.
2.1 Indenfor EU/EØS
Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives ikke til andre. til den transportør (pt. GLS), der forestår leveringen af de købte varer til dig.
Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler dem på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring – samt til din bedømmelse af vores virksomhed, produkter og brugeroplevelse.
Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.     Dine rettigheder.
For at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
De er i hovedtræk følgende:

3.1   Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om at oplyse bl.a., hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.                                                                                        Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker kopi af dine personoplysninger skal du blot skrive til mail@dortehyldstrup.dk og dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

3.2   Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, beder vi dig rette skriftlig henvendelse til os, således at oplysningerne kan blive korrigeret.
Visse oplysninger vil du selv kunne rette via dit log in til din brugerprofil (eks. ved adresseændring).

3.3   Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi i øvrigt ikke har andet retsgrundlag for at fortsætte opbevaringen/behandlingen.
I det omfang en fortsat opbevaring/behandling af dine oplysninger er nødvendig for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger.

3.4   Retten at begrænse behandlingen til ”opbevaring”
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå i opbevaring.

3.5   Retten til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

3.6   Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine oplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser, jf. ovenfor om besøg på hjemmesiden og tilmelding af nyhedsbrev.

3.7   Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til behandling af personoplysninger, herunder til profilering, der foretages af dig som medlem af kundeklubben Samtykke til nyhedsbreve og anbefalinger kan tilbagekaldes enten via din brugerprofil, i bunden af det markedsføringsmateriale, du har modtaget eller ved at kontakte os på mail@dortehyldstrup.dk

3.8   Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klagen kan bl.a. indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

4.     Sletning af persondata.
Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmeside anonymiseres, når du ikke har gjort brug af hjemmesiden i 2 år.
Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb, som du har foretaget på hjemmesiden, vil som udgangspunkt blive anonymiseret 2 år efter at ordren er afsluttet eller annulleret, medmindre du er aktiv bruger. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis denne opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovgivningens krav.
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev tilbagekaldes. Oplysninger kan dog gemmes længere, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for at opfylde lovkrav.
Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af brugerprofil, vil automatisk blive slettet, såfremt du ikke har gjort brug af hjemmesiden i 2 år.
Oplysninger, indsamlet i forbindelse med, at du har kommunikeret med os, vil som udgangspunkt blive anonymiseret 2 år efter, at du har rettet henvendelse til os. Oplysninger kan dog gemmes længere, hvis vi ar et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for at opfylde lovkrav.

5.     Sikkerhed.
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes, samt mod at de kommer uvedkommende til kendskab eller misbruges.
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejdsopgaver, har lov til at tilgå disse.

6.     Kontaktoplysninger.
Dorte Hyldstrup er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden Dortehyldstrup.dk.
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet ovenfor i punkt 3, kan du kontakte:
Dorte Hyldstrup
Sørisvej 2 C
3650 Ølstykke

mail@dortehyldstrup.dk

7.     Ændringer i persondatapolitikken.
Såfremt vi foretager ændringer i vores persondatapolitik, vil du blive orienteret om dette ved udsendelse af information til den e-mailadresse. Dette vil kun ske i det omfang du har en aktiv brugerprofil eller en ordre, som endnu ikke er anonymiseret.

8.     Versioner.
Dette er version 1 af Dorte Hyldstrup’s persondatapolitik dateret 27 april 2021